Waarom kennisdeling

Het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs is een platform voor ontmoeting en uitwisseling van kennis en ervaringen. Door middel van kennisdeling en kennisvorming wil het Platform bijdragen aan initiëring en verdere ontwikkeling van instellingsbreed taalbeleid in het hoger onderwijs.

Het doel van een instellingsbreed taalbeleid is vergroting van het studiesucces en verhoging van de kwaliteit van hoger onderwijs.

Doelen

De Raad voor Nederlandse Taal en Letteren schreef een adviesrapport voor de Nederlandse en Vlaamse ministers met de vraag om de dialoog aan te gaan met hogescholen en universiteiten en afspraken te maken over een structureel taalvaardigheidsbeleid in het hoger onderwijs.

Het Platform wil hierbij een belangrijke ondersteunende rol spelen en nog meer dan vroeger investeren in kennismanagement, zowel tijdens de Platformconferenties als via netwerking en de digitale mogelijkheden van de vernieuwde website.

Historie

Eind 2006 werd een landelijk platform “Taalbeleid Hoger Onderwijs” opgericht voor het uitwisselen van ervaringen, kennisdeling en kennisvorming. Al snel sloten Vlaamse instellingen zich aan en veranderde de naam in “Nederlands / Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs”. Het platform is in 2011 een stichting geworden en wordt financieel ondersteund door de Nederlandse Taalunie.

Via deze website wil het Platform de kennisdeling verankeren in zijn werken, ze een vaste plaats geven en ze blijven stimuleren in de toekomst.