Talenbeleid UGent

In deze presentatie wordt het talenbeleid van de UGent voorgesteld. Het talenbeleid van de UGent wordt ook toegelicht in een taalbeleidsnota (2015) en een talenbeleidsnota (2017). De talenbeleidsnota verduidelijkt de visie, missie en strategie van een structureel en integraal talenbeleid aan de UGent, gericht op de verwerving, ontwikkeling en ondersteuning van de academische taalvaardigheid van studenten. Dit talenbeleid maakt deel uit van het onderwijsbeleid. Het onderschrijft immers het belang van taalvaardigheid als hefboom voor succesvolle in- en uitstromende studenten.

In deze nota wordt de missie, visie en strategie verduidelijkt. De strategische doelstellingen worden toegelicht en geïllustreerd op niveau van de studenten, van de docenten en op het niveau van de strategische communicatie.
Op het niveau van de studenten worden voor de Nederlandstalige opleidingen de volgende topics opgenomen: academische taalvaardigheid, communicatieve vaardigheid en anderstalige studenten. Bij de Engelstalige opleidingen of opleidingen met opleidingsonderdelen in het Engels, wordt gefocust op academische taalvaardigheid.
Op het niveau van de docenten worden de volgende onderwerpen toegelicht: talige eindcompetenties, taalkrachtige leeromgeving, feedback, evaluatie en academische taalvaardigheid.
Op het niveau van de communicatie wordt de voorgestelde communicatiestrategie uiteengezet om het taalbeleidsplan uit te voeren. Achtereenvolgens wordt de rol besproken van respectievelijk de taalantennes, de website en de directie onderwijsaangelegenheden.
Drie bijlagen vervolledigen de nota:
1. Voorbeelden van bestaande facultaire initiatieven
2. Nota Taalbeleid academisch Nederlands: 13 oktober 2015
3. Nota Talige startcompetenties Universitair Onderwijs: 9 mei 2016

Resultaten en evaluatie

/

Relevante literatuur

Bij de talenbeleidsnota (2017) werd een uitgebreide literatuurlijst opgenomen.

Documenten

Voorgesteld op

24 mei 2016 / Brussel, Forumdag taalbeleid

Instelling

Contact

Annemarie Leuridan

Categorie

Download deze pagina

Download "Talenbeleid UGent" als PDF

Zelf kennis delen?

Wilt u zelf kennis delen via ons platform?

Insturen