Talenbeleid UGent

In deze nota wordt de missie, visie en strategie verduidelijkt. De strategische doelstellingen worden toegelicht en geïllustreerd op niveau van de studenten, van de docenten en op het niveau van de strategische communicatie.
Op het niveau van de studenten worden voor de Nederlandstalige opleidingen de volgende topics opgenomen: academische taalvaardigheid, communicatieve vaardigheid en anderstalige studenten. Bij de Engelstalige opleidingen of opleidingen met opleidingsonderdelen in het Engels, wordt gefocust op academische taalvaardigheid.
Op het niveau van de docenten worden de volgende onderwerpen toegelicht: talige eindcompetenties, taalkrachtige leeromgeving, feedback, evaluatie en academische taalvaardigheid.
Op het niveau van de communicatie wordt de voorgestelde communicatiestrategie uiteengezet om het taalbeleidsplan uit te voeren. Achtereenvolgens wordt de rol besproken van respectievelijk de taalantennes, de website en de directie onderwijsaangelegenheden.
Drie bijlagen vervolledigen de nota:
1. Voorbeelden van bestaande facultaire initiatieven
2. Nota Taalbeleid academisch Nederlands: 13 oktober 2015
3. Nota Talige startcompetenties Universitair Onderwijs: 9 mei 2016

Resultaten en evaluatie

/

Relevante literatuur

Bij de talenbeleidsnota (2017) werd een uitgebreide literatuurlijst opgenomen.

Download deze pagina

Download "Talenbeleid UGent" als PDF