Academisch taalgebruik: een kennismaking

In deze sessie maken studenten kennis met academisch taalgebruik onder de begeleiding van ervaren taaldocenten. Er is aandacht voor academisch formuleren, helder structureren, e-mailetiquette, aan de slag gaan met syllabi en het hoorcollege. De PowerPointpresentatie tijdens de sessie biedt een houvast.

In deze sessie maken studenten kennis met academisch taalgebruik onder de begeleiding van ervaren taaldocenten. Er is aandacht voor academisch formuleren, helder structureren, e-mailetiquette, aan de slag gaan met syllabi en het hoorcollege. De PowerPointpresentatie tijdens de sessie biedt een houvast.

Resultaten en evaluatie

/

Succesfactoren en aandachtspunten

  • Studenten krijgen een beeld van de verwachte academische taalvaardigheid.

  • Zijn er voldoende mogelijkheden om studenten aan te moedigen met de input verder aan de slag te gaan?

Relevante literatuur

De Wachter, L. (2008). Academisch schrijven. Een praktische gids. Leuven: Acco.

Pollefliet, L. (2013). Schrijven. Van verslag tot eindwerk: do’s and don’ts. Gent: Academia Press.

Schellekens, E. (2006). Academisch Nederlands. Resultaten motivatietekst eerstejaars vrije Universiteit Brussel academiejaar 2005-2006. Beknopt rapport. Brussel: Huis van het Nederlands/VUB

 

Documenten