Academisch taalgebruik: een kennismaking

In deze sessie maken studenten kennis met academisch taalgebruik onder de begeleiding van ervaren taaldocenten. Er is aandacht voor academisch formuleren, helder structureren, e-mailetiquette, aan de slag gaan met syllabi en het hoorcollege. De PowerPointpresentatie tijdens de sessie biedt een houvast.

Resultaten en evaluatie

/

Succesfactoren en aandachtspunten

  • Studenten krijgen een beeld van de verwachte academische taalvaardigheid.

  • Zijn er voldoende mogelijkheden om studenten aan te moedigen met de input verder aan de slag te gaan?

Relevante literatuur

De Wachter, L. (2008). Academisch schrijven. Een praktische gids. Leuven: Acco.

Pollefliet, L. (2013). Schrijven. Van verslag tot eindwerk: do’s and don’ts. Gent: Academia Press.

Schellekens, E. (2006). Academisch Nederlands. Resultaten motivatietekst eerstejaars vrije Universiteit Brussel academiejaar 2005-2006. Beknopt rapport. Brussel: Huis van het Nederlands/VUB

 

Download deze pagina

Download "Academisch taalgebruik: een kennismaking" als PDF

Categorie

Instelling

Universiteit Gent

Contact

Annemarie Leuridan

Documenten

Zelf kennis delen?

Wilt u zelf kennis delen via ons platform?

Insturen