EHB-sessie articulatie en uitspraak

Studenten van de Arteveldehogeschool kunnen tijdens 1 screening en 4 sessies werken aan hun uitspraak en articulatie. De begeleiding gebeurt door studenten Logopedie.

In de extracurriculaire taalworkshop ‘Uitspraak en articulatie’ wordt op een laagdrempelige manier aan het fonologische luik van spreekvaardigheid gewerkt. De workshop is opgebouwd uit 1 screening (30 minuten) en 4 sessies (anderhalf uur). Op basis van de screening tijdens een startsessie, krijgt de student persoonlijke feedback waarmee hij tijdens de sessies aan de slag gaat. Een persoonlijk leerpuntenblad voor elke student biedt houvast. Tijdens vier sessies wordt er om te beginnen gewerkt aan de uitspraak van klanken in de standaardtaal. Vervolgens wordt geoefend op woord- en zinsniveau. Daarbij wordt gestart met lezen, om geleidelijk over te schakelen op spontaan spreken.

De workshop wordt ingericht voor een groep van maximaal 20 studenten en wordt elk semester herhaald. De begeleiding gebeurt door minstens 2 laatstejaarsstudenten logopedie, onder begeleiding van een docent articulatietraining. De kostprijs bedraagt 10 euro voor de vijf sessies, een vergoeding voor de administratieve kosten. De taalworkshop is ingebed in ‘Begeleiding op maat’, het Arteveldebrede begeleidingsaanbod toegankelijk voor alle studenten van alle opleidingen.

 

Resultaten en evaluatie

/

Succesfactoren en aandachtspunten

    1. Het aanbod staat open voor alle studenten, maar is tegelijk afgestemd op de individuele noden van de student.
    2. De begeleiding door de studenten logopedie wordt door de studenten erg gewaardeerd. De betrokkenheid van de studenten logopedie zorgt voor een laagdrempelige manier van feedback geven.
    3. De studenten logopedie op hun beurt, oefenen in een authentieke context beroepsgerelateerde vaardigheden en technieken.
    1. De timing van de sessies, een vast dag in de week, van 18u30 tot 20u is een drempel voor een aantal studenten (bijvoorbeeld niet aansluiten op lesrooster, pendelstudenten).
    2. De begeleiding van de studenten logopedie, jaarlijks een nieuwe groep, vraagt telkens een goede briefing, opvolging en communicatie (inschrijvingen, praktische opvolging, evaluatie).

Relevante literatuur

/

Instelling

Contact

Aagje Lachaert

Categorie

Download deze pagina

Download "EHB-sessie articulatie en uitspraak" als PDF

Zelf kennis delen?

Wilt u zelf kennis delen via ons platform?

Insturen