Nederlands en/of Engels in het hoger onderwijs?

In deze bijeenkomst presenteert het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs het onderwerp ‘Nederlands en/of Engels in het hoger onderwijs’ aan de hand van twee rapporten. Het adviesrapport van de Vlaamse Onderwijsraad wordt in het kort belicht door An de Moor. Daarna is het woord aan Janneke Gerards, voorzitter van de commissie Taalbeleid in het hoger onderwijs, ingesteld door het KNAW, die de verkenning ‘Nederlands en/of Engels in het hoger onderwijs? Taalkeuze met beleid in het Nederlands hoger onderwijs’ toelicht.

In deze bijeenkomst presenteert het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs het onderwerp ‘Nederlands en/of Engels in het hoger onderwijs’ aan de hand van twee rapporten. Het adviesrapport van de Vlaamse Onderwijsraad wordt in het kort belicht door An de Moor. Daarna is het woord aan Janneke Gerards, voorzitter van de commissie Taalbeleid in het hoger onderwijs, ingesteld door het KNAW, die de verkenning ‘Nederlands en/of Engels in het hoger onderwijs? Taalkeuze met beleid in het Nederlands hoger onderwijs’ toelicht.

De keuze voor het Nederlands of Engels als onderwijstaal op universiteiten en hogescholen vergt zorgvuldige afweging. De taalkeuze moet voor iedere opleiding afzonderlijk worden gemaakt, op basis van argumenten die te maken hebben met de inhoud en doelstellingen van de opleiding.Daarnaast moet worden gezorgd voor goede ondersteuning, zoals het trainen van docenten in het geven van onderwijs in het Engels en een goede integratie van buitenlandse en Nederlandse studenten en docenten in een international classroom. Bovendien is het waardevol om de Nederlandse taalvaardigheid op peil te houden.

Nederlands is belangrijk: de meeste afgestudeerden komen op de Nederlandse arbeidsmarkt en de integratie van buitenlandse studenten is daardoor ook beter. De taalkeuzes moeten daarom bewust en opleidingsniveau gemaakt worden, en de instellingen moeten voorzien in de coördinatie en ondersteuning van talenbeleid.

Resultaten en evaluatie

In het KNAW-rapport (2017) is een hoofdstuk ‘Observaties, aandachtspunten en aanbevelingen’ opgenomen.

Succesfactoren en aandachtspunten

  • De rol van het Nederlands wordt besproken in een context van meertaligheid. Die context wordt positief gewaardeerd, zonder afbreuk de doen aan de waarde van het Nederlands.

Relevante literatuur

KNAW (2017). Nederlands en/of Engels, Taalkeuze met beleid in het Nederlands hoger onderwijs. Amsterdam: KNAW. Online raadpleegbaar op: https://www.knaw.nl/nl/ actueel/publicaties/nederlands-en-of-engels.

Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren (2015). Vaart met taalvaardigheid. Taalbeleid in het hoger onderwijs. Den Haag: Nederlandse Taalunie. Online raadpleegbaar op: http://taalunieversum.org/sites/tuv/files/downloads/NTU14P475% 20-%20Rapport%20Raadsadvies_website.pdf.

Janneke Gerards, An De Moor & Wilma van der Westen , Nederlands en Engels in het hoger onderwijs. Een openbare bijeenkomst van het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs, in André Mottart & Steven Vanhooren (red.) (2017), Eenendertigste Conferentie Onderwijs Nederlands Gent,p. 146-152.

Documenten

Voorgesteld op

24 november 2017 / Zwolle, HSN-conferentie

Instelling

Contact

An De Moor
Janneke Gerards

Categorie

Download deze pagina

Download "Nederlands en/of Engels in het hoger onderwijs?" als PDF

Zelf kennis delen?

Wilt u zelf kennis delen via ons platform?

Insturen