Nota taalbeleid Universiteit Hasselt

Om hun geïntegreerde visie weer te geven over taalbeleid, hanteert de Universiteit Hasselt sinds 2013 een 'nota taalbeleid'. Met deze nota komen ze tegemoet aan het recente taaldecreet van de Vlaamse overheid, dat concrete eisen oplegt inzake beheersing van de taal waarin wordt gedoceerd om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. Dit document formuleert de ambitie om onderzoekers, docenten en studenten van hoge kwaliteit internationaal te kunnen aantrekken, en erkent de noodzaak om hen de gelegenheid te bieden om de Nederlandse taal te beheersen op een degelijk niveau.

Hiertoe worden doelstellingen geformuleerd op drie niveaus: student, onderzoeker en docent, en ten slotte administratief en technisch personeel. Deze doelstellingen worden geoperationaliseerd door initiële toetsing, gevolgd door een traject dat moet leiden naar een verbetering van de taalbeheersing en desgewenst naar het nodige certificaat.

Resultaten en evaluatie

Door de verschillende doelgroepen worden voorkennis- of plaatsingtesten afgelegd om hun taalniveau te toetsen. Op basis van de uitslag van de test en het benodigde niveau, worden trajecten gedefinieerd door taaldeskundigen, aangesteld en geïntegreerd in het CTL (Centrum voor Toegepaste Linguïstiek). Die trajecten kunnen bestaan uit (een combinatie van): e-modules voor (semi-)autonoom (gecombineerd) leren die rekening houden met de domeinspecificiteit van de doeltaal alsook met cultuurkenmerken van de doelregio, contactonderwijs door taaldeskundigen en (beperkte) uitbesteding naar externe taalcentra.
Specifieke maatregelen worden voorzien voor het onderwijzend personeel dat over een certificaat moet beschikken. Er wordt rekening gehouden met het beoogde niveau bij werving van nieuwe docenten; in dat kader worden aangepaste voorzieningen door de UHasselt aangeboden, waaronder een toegankelijk en behoeftedekkend aanbod van Nederlandstalige en anderstalige taalcursussen en taalbegeleidingsmaatregelen.

Relevante literatuur

Relevante literatuur is terug te vinden in de bijgevoegde documenten.

Documenten

Datum

26 februari 2013

Instelling

Categorie

Download deze pagina

Download "Nota taalbeleid Universiteit Hasselt" als PDF

Zelf kennis delen?

Wilt u zelf kennis delen via ons platform?

Insturen