Aan de slag

Aan de slag is een digitaal voorbereidings- en ondersteuningsprogramma voor toekomstige en startende studenten van de Universiteit Antwerpen. Binnen een ruim aanbod van kennis en vaardigheden, is ook een luik ‘Academische taalvaardigheid Nederlands’ voorzien. Tests, leer-en oefenmateriaal worden ter beschikking gesteld aan de (toekomstige) studenten om hun eigen taalvaardigheidsniveau in te schatten en op een gerichte manier verder aan de slag te gaan.

Aan de slag werd ontwikkeld door de UA als voorbereidingsinstrument voor leerlingen van het zesde middelbaar. Via digitale zelfstudiepakketten die bestaan uit tests en leer- en oefenmateriaal, krijgen leerlingen een beeld van het verwachte niveau aan de universiteit. Daarnaast kunnen ze alvast kennis en vaardigheden bijspijkeren of aanscherpen. Academische taalvaardigheid Nederlands is een onderdeel van het aanbod, naast bijvoorbeeld informatievaardigheden, vectoren in de fysica, studievaardigheden en studieplanning, Engels voor rechten, chemie, …

Het luik Academische taalvaardigheid Nederlands werd ontwikkeld door Linguapolis, het taalinstituut van de Universiteit Antwerpen. Linguapolis staat in voor opleiding en ondersteuning voor studenten, docenten en onderzoekers van de UA. Binnen het concept van Aan de slag, kunnen leerlingen én startende studenten nagaan waar ze staan en hun kennis en vaardigheden bijschaven. Daarnaast is Academische taalvaardigheid Nederlands van Aan de slag inzetbaar om de academische (taal)vaardigheden van alle studenten te versterken.

Het uitgangspunt is dat academisch Nederlands een middel is dat ingezet wordt tijdens de volledige studieloopbaan aan de universiteit. Het is een belangrijke factor van studiesucces. Academisch Nederlands wordt begrepen als specifiek taalgebruik dat noodzakelijk is om inhouden te verwerken en opdrachten uit te voeren. Bij Aan de slag wordt gewerkt met thema’s zoals hoorcolleges volgen en een paper schrijven. Verder komen onder de vorm van tips een reeks items aan bod, zoals academische woordenschat, grammatica, spelling, academische stijl enz. Tot slot is er een divers aanbod van oefeningen.

Wie studeert aan de UA, kan ook beroep doen op gratis taalondersteuning via Monitoraat op maat. Daarnaast is er een open aanbod met workshops zoals ‘Academische teksten schrijven’ en ‘Werkwoordspelling en andere valkuilen’. Er is ook een aanbod academisch Engels. Anderstalige studenten kunnen onder meer een taaljaar Nederlands volgen of beroep doen op een taalmaat, m.n. ondersteuning van een medestudent met Nederlands als moedertaal.

Resultaten en evaluatie

/

Succesfactoren en aandachtspunten

    1. Aan de slag kadert binnen een ruimer opzet van initiatieven die gericht zijn op oriëntering en het aanscherpen van kennis en vaardigheden om te starten aan de universiteit. Taal en taalvaardigheid zijn zo ingebed in een geheel van start- en studiebegeleiding.                                        2. Het potentiële aantal studenten dat in principe kan worden bereikt, is hoog. Daartegenover staan relatief lage kosten om de digitale ondersteuning ‘Academische taalvaardigheid Nederlands’ te ontwikkelen en stelselmatig bij te werken.                           3. Gelijksoortig materiaal en een gelijklopende aanpak kunnen worden ingezet voor verschillende doelgroepen en doelen: leerlingen in het zesde middelbaar oriënteren en voorbereiden, eerstejaarsstudenten begeleiden, studenten taalondersteuning bieden tijdens de volledige studieloopbaan enz.
    1. Wordt het aanbod ook genoeg afgestemd op studenten die bij aanvang al heel taalvaardig zijn of studenten die pas in een latere fase in hun studieloopbaan op zoek gaan naar taalondersteuning?                                           2. Zijn er voldoende mogelijkheden tot opvolging en effectmeting?                               3. Wordt samenwerking tussen en inbreng van studenten voldoende gestimuleerd en gefaciliteerd?

Relevante literatuur

/

Documenten