Hanze Juridisch Schrijfcentrum

Alle studenten van het Instituut voor Rechtenstudies kunnen terecht bij Het Hanze Juridisch Schrijfcentrum. De ondersteuning bij schrijfopdrachten is er door en voor studenten. De coördinatie en organisatie wordt verzorgd door het Instituut voor Rechtenstudies. Juridische schrijfvaardigheid is één van de noodzakelijke taalcompetentie in de opleiding en in het toekomstige werkveld. Het Hanze Juridisch Schrijfcentrum is een duurzaam initiatief om die taalcompetentie te trainen.

Alle studenten kunnen terecht in het schrijfcentrum om gecoacht te worden bij hun schrijfvaardigheid door een tweede- of  derdejaarsstudent.                                                                                                                                                             Studenten beslissen zelf wanneer en met welke schrijftaak ze aankloppen bij het schrijfcentrum. Een studieloopbaanbegeleider kan studenten ook doorverwijzen naar het schrijfcentrum.                                              Tijdens een adviesgesprek van 30 minuten tot een uur wordt een schrijfproduct  onder handen genomen. Daarenboven wordt vooral gewerkt aan het verbeteren van de schrijfvaardigheid.                                                          Elke coach krijgt eerst een training en kan drie credits verdienen. De coaches kunnen hun gespreks- en coachinsgvaardigheden verder ontwikkelen en verwerven ervaring en deskundigheid op het gebied van communicatie.

Resultaten en evaluatie

In visitatierapporten van 2008 en 2014 wordt melding gemaakt van het Hanze Juridisch  Schrijfcentrum:

NQA – visitatie Hanzehogeschool Groningen, bacheloropleiding HBO-Rechten (vt/dt), september 2008, p. 20:

Voor het opdoen van juridische vaardigheden in een reële context heeft het Instituut het Hanze Juridisch Schrijfcentrum en de Hanze Rechtswinkel opgericht. Studenten die een schrijfadvies nodig hebben en/of die hun argumentatie willen verbeteren krijgen via het Schrijfcentrum maatwerk ondersteuning. In de laatste maanden van cursusjaar 2006-2007 hebben ca. 20 studenten hier gebruik van gemaakt, in de eerste maanden van cursusjaar 2007-2008 betrof dat ca. 10 studenten. Over het algemeen zijn studenten positief over het Juridisch Schrijfcentrum. In gesprek met het panel gaven enkele studenten aan hier gebruik van gemaakt te hebben.”

NQA – Hanzehogeschool Groningen, beperkte opleidingsbeoordeling: HBO-Rechten, november 2014, p. 25:

Het panel is van mening dat de opleiding daarnaast interessante activiteiten biedt, zoals deelname aan de Hanze Rechtswinkel, student-assistent zijn of schrijfcoach zijn voor het Hanze Juridisch Schrijfcentrum (HJS). Voor de genoemde activiteiten volgen studenten ook een professionele training.

 

Succesfactoren en aandachtspunten

    1. Er is een win – win voor de studentcoach en de studentschrijver. Er is geen hiërarchie tussen de studenten. De studentschrijver kan gericht de schrijfvaardigheid verbeteren of stappen zetten naar een uitmuntende schrijfvaardigheid. De studentcoach doet ervaring op in de gebieden coaching en communicatie.
    2. De kosten zijn relatief laag ten opzichte van een systeem waarbij docenten/taalcoaches worden ingezet tegen hoge loonkosten.
    3. Zodra de instelling over de organisatorische knowhow beschikt en het schrijfcentrum voldoende ingebed is in de werking van het instituut, kan het initiatief in principe vlot gecontinueerd worden.
    1. De coördinatie en opvolging is belastend en ingewikkeld.
    2. De studentcoaches zijn tweedejaars. Zij coachen eerstejaars. Derdejaars en vierdejaars hebben het vaak te druk met andere activiteiten voor de opleiding. Daardoor wordt schrijfcoaching in de praktijk te weinig doorgetrokken tijdens de gehele opleiding.

Relevante literatuur

Tienstra, R., ‘Je moet je aan de wetten houden’. Opfriscursus Nederlands voor juridische medewerkers in spe, in HanzeMag, woensdag 18 Januari 2012 [6], p. 10-11.

NQA – visitatie Hanzehogeschool Groningen, bacheloropleiding HBO-Rechten (vt/dt), september 2008, p. 20.

NQA – Hanzehogeschool Groningen, beperkte opleidingsbeoordeling: HBO-Rechten, november 2014, p. 25.

 

Documenten

Datum

8 januari 2018

Instelling

Contact

Thea Mepschen

Categorie

Download deze pagina

Download "Hanze Juridisch Schrijfcentrum" als PDF

Zelf kennis delen?

Wilt u zelf kennis delen via ons platform?

Insturen