Meertalige aanpak (CLIL) in de bacheloropleiding Office Management van de Erasmushogeschool Brussel

Studenten in de opleiding Office Management aan de Erasmushogeschool worden opgeleid tot meertalige professionals. De opleiding heeft de CLIL-methode op een creatieve manier geïmplementeerd.

“De opleiding Office Management werkt volgens de principes van CLIL (Content and Language Integrated Learning)en breidt haar meertalige aanbod uit met vakken in het Frans en in het Engels. De opleiding is daarmee een voorloper in het professioneel bacheloronderwijs met betrekking tot deze didactische aanpak.

Office managers moeten minstens drietalig zijn (Nederlands, Engels, Frans). De kennis van een vierde taal is op de arbeidsmarkt een troef. Mede omwille van haar Brusselse internationale context, zet EhB zwaar in op het verhogen van de meertaligheid van haar studenten. Binnen de opleiding Office Management werd daarom gezocht naar mogelijkheden om die talenkennis te optimaliseren, zonder te moeten inzetten op extra taalvakken.

CLIL biedt het perfecte antwoord op deze uitdaging. Steeds meer scholen van het verplicht onderwijs beslissen trouwens om tot deze methode over te gaan. Studenten Office Management krijgen op EhB algemene, beroepsspecifieke vakken in het Engels of het Frans, waardoor zowel taalkennis als vakkennis worden gestimuleerd. Het aanbod Cross Cultural Management en Geïntegreerde Professionele Communicatie is ook verder uitgebreid tot Sociale Wetgeving (in het Frans) en Management Support (in het Engels).

Opleidingshoofd Bea De Pauw: “We werken in samenwerking met CLIL-specialist Piet Van de Craen van de VUB, die ons overtuigde dat meertalig onderwijs meer is dan louter taalonderwijs. We merken dat het verstrengelen van taal met inhoud een positief effect heeft op beide aspecten.” Dat wordt bevestigd door Maarten Soumillion, student uit het derde jaar: “De CLIL-methode, daar ben ik helemaal voor. Ik volgde Cross Cultural Management in het Engels, geen betere taal om het te hebben over diversiteit in de zakenwereld.”

Aansluitend motiveert EhB de studenten Office Management om ook tijdens hun stage werk te maken van taalverwerving. Zo moeten ze een (Brussels) bedrijf kiezen waar ze hun zwakste taal kunnen oefenen (dit kan het Frans of het Engels, maar ook het Nederlands zijn). Dat wordt drie jaar op rij opgevolgd, voor een totaal van 21 weken.

Studenten die al een andere taal spreken naast Nederlands, Engels of Frans en daarvan een attest kunnen voorleggen, worden vrijgesteld van het vierde taalvak (Spaans of Duits), aangezien zij al een vierde taal kennen. Bea De Pauw: “We willen hen op die manier de kans geven extra tijd te spenderen aan Engels, Nederlands of Frans. Dit jaar werd hier trouwens op ingegaan door een Poolse en een Russische studente.””

Integraal geciteerd uit Meertalige aanpak (CLIL) in de bacheloropleiding Office Management van de Erasmushogeschool Brussel, 15 Maart, 2018, geraadpleegd op 28 april 2018 via https://www.erasmushogeschool.be/nl/ehblog/meertalige-aanpak-clil-de-bacheloropleiding-office-management-van-de-erasmushogeschool

De voorlopige resultaten van het onderzoek door studenten van de master Advanced Studies in Linguistics, geleid door prof. Piet Van de Craen, toonden alvast aan dat de studenten de taalaanpak van de opleiding waarderen en zich beter voorbereid voelen op het werkveld.”

Meertalige aanpak (CLIL) in de bacheloropleiding Office Management van de Erasmushogeschool Brussel, 15 Maart, 2018, Integraal geciteerd van https://www.erasmushogeschool.be/nl/ehblog/meertalige-aanpak-clil-de-bacheloropleiding-office-management-van-de-erasmushogeschool

Resultaten en evaluatie

Onderzoeksrapporten:

Alice Fiorentino,Gerard Bros Pérez, Petyo Georgiev, Erasmushogeschool. Report on multilingualism and CLIL, June 2014.

Anna Nguyen Quy Quynh Anh, Théodore Nzounkio Bakop, Kelly-Ann Wickham, Xiaojiao Chen, Ruilin Wu, Multilingual education in Office Management, June 2015.

Bevragingen:

Uit bevragingen blijkt onder andere dat dat studenten een hoger niveau bereiken als ze presenteren en minder spreekangst hebben. Lectoren ervaren onder meer dat de aanpak aansluit bij de  intrinsieke motivatie van studenten.

Succesfactoren en aandachtspunten

  1. Het werkveld van een office manager is sowieso meertalig. Via CLIL worden de studenten opgeleid tot meertalige professionals die onder meer vlot kunnen vertalen, het onthaal verzorgen, teksten voor websites schrijven… in het Nederlands, het Frans, het Engels en eventueel nog een vierde taal.
  2. Studenten worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen en ze krijgen de kans om te groeien. Zo worden de resultaten die ze behalen voor Nederlands, Frans en Engels in de eerste en tweede opleidingsfase samengeteld. Studenten ondernemen actie om een tekort voor één van de talen weg te werken.
  3. De sterktes van studenten worden gevaloriseerd. Wie goed is in taal, wordt nog sterker. Wie moet werken aan taal, krijgt daartoe de middelen aangereikt. Er zijn een aantal tools om studenten te helpen om tekorten weg te werken. Bijvoorbeeld:
  • Bij een tekort voor een taal, wordt van de student verwacht stage te lopen in functie van het verbeteren van die taal.
  • Linguis, een soort catalogus met taalactiviteiten buiten de schoolcontext. Studenten kunnen daardoor zelf het initiatief nemen om te remediëren én te excelleren. Daarmee kunnen ze ‘punten’ verdienen die worden meegenomen in een opleidingsonderdeel.
  1. Studenten worden ingedeeld in groepen met een diverse samenstelling. Zo worden ze gestimuleerd om van elkaar te leren en worden ze gemotiveerd om een attitude van samenwerkend leren aan te nemen.
  2. Docenten hanteren en didactiek die onder meer wordt gekenmerkt door:
  • werken met authentiek en contextueel werkmateriaal
  • activerend lesgeven zodat studenten met taal aan de slag gaan
  • taalondersteuning bieden
  1. Lectoren onderstrepen het belang van contact tussen taal- en vaklectoren.
  2. CLIL wordt gedragen door het docententeam. Docenten hebben een voorbeeldrol en dragen meertaligheid uit in woord en daad.
  3. Er is geen rangorde in de talen. Bij afstuderen wordt van elke student voor Nederlands, Frans en Engels een niveau B2 verwacht. Van docenten wordt niveau C1 verwacht.

Relevante literatuur

Alice Fiorentino,Gerard Bros Pérez, Petyo Georgiev, Erasmushogeschool. Report on multilingualism and CLIL, June 2014.

Anna Nguyen Quy Quynh Anh, Théodore Nzounkio Bakop, Kelly-Ann Wickham, Xiaojiao Chen, Ruilin Wu, Multilingual education in Office Management, June 2015.

Martens, L. en P. Van de Craen (red.) (2017), Klaar voor CLIL. Het CLIL-handboek voor Vlaanderen en Nederland.

Documenten

Voorgesteld op

23 april 2018 / VLHORA-congres 23 april 2008: Talent voor morgen. Meer waarde met hogescholen.

Instelling

Contact

Beatrice De Pauw

Categorie

Download deze pagina

Download "Meertalige aanpak (CLIL) in de bacheloropleiding Office Management van de Erasmushogeschool Brussel" als PDF

Zelf kennis delen?

Wilt u zelf kennis delen via ons platform?

Insturen