Skills Lab Writing Centre Nederlands en Engels

De UU organiseert voor studenten gratis schrijfcoaching in het Nederlands of het Engels door een getrainde student die als peer tutor optreedt. Tutoren krijgen een training en werken een jaar lang 8u/week onder het statuut van student-assistent. Alle UU-studenten die werken aan een academische schrijfopdracht, zijn welkom. Studenten beslissen zelf of, wanneer en voor welke schrijfopdracht ze een afspraak maken.

Studenten leggen bij aanvang van de opleiding een toets basistaalvaardigheid af. Spelling, grammatica en basistaalvaardigheid worden daarbij getest. Studenten die over onvoldoende taalvaardigheden blijken te beschikken, krijgen een tutor toegewezen om tegen het einde van het academiejaar stappen voorwaarts te zetten. Alle studenten hebben toegang tot een digitale leeromgeving voor basis- en academische taalvaardigheid met een zelfdiagnosetest en een schrijfhandleiding. Er is een tool die de leerlijnen schrijfvaardigheid zichtbaar maakt voor studenten en docenten.

De gratis schrijfcoaching staat open voor alle studenten van de Universiteit Utrecht die vragen hebben bij een concrete academische schrijfopdracht. Studenten beslissen zelf of, wanneer en voor welke schrijfopdracht ze een afspraak maken. Studenten brengen hun rapport, paper of scriptie mee en gaat er verder mee aan de slag met de schrijfcoach. Er kan gewerkt worden rond structuur, stijl,  formulering, schrijfstrategieën enz. De coaching kan in het Nederlands en in het Engels, ongeacht de taal waarin wordt geschreven. Internationale studenten kunnen evenzeer beroep doen op de schrijfcoaching.

Schrijfcoaches zijn studenten van de Universiteit Utrecht die daartoe getraind zijn.   De Universiteit Utrecht staat in voor hun opleiding, de coördinatie van de schrijfcoaching en intervisiebijeenkomsten met het team. De schrijfcoaches genieten het statuut van student-assistent en werken een jaar lang 8u/week. De coaches zijn geen inhoudelijke deskundigen, noch taaldocenten. Ze helpen vooral bij het schrijfproces. De schrijfcoaches stellen vragen en geven tips te geven en helpen studenten zo het proces verder zelf in handen te blijven nemen. Strategieën om te plannen, te schrijven en te reviseren worden daarbij ontwikkeld of verhelderd.

Alle studenten hebben toegang tot het Skills Lab, dat fungeert als het loket van de UU om (academische) vaardigheden verder te ontwikkelen. Er is een overzichtelijk aanbod met trainingen voor studenten, waarvan trainingen en initiatieven rond taalvaardigheid deel uitmaken. Elke eerstejaarsstudent ontvangt een voucher om een cursus te volgen. 60% besteedt die aan schrijfhulp bij het schrijfcentrum. Tegen betaling kunnen studenten daarnaast deelnemen aan een reeks andere trainingen en cursussen bij het Centrum voor Onderwijs en Leren van de Universiteit Utrecht. Bijvoorbeeld: een cursus zelfverzekerd presenteren, webteksten schrijven en Academic Writing: style.

Resultaten en evaluatie

/

Succesfactoren en aandachtspunten

  • Studenten kunnen gedurende hun hele studieloopbaan een afspraak maken voor schrijfcoaching.

     

  • De schrijfcoaching is laagdrempelig omdat peers de coaching verzorgen.

  • Schrijfcoaches krijgen een opleiding, doen ervaring op en genieten het statuut van student-assisent.

Relevante literatuur

de Jong, J. (2011),  Handboek academisch schrijven, Coutinho.

de Jong, J. (2017), Effective Strategies for Academic Writing, Coutinho.

 

 

 

Documenten

Voorgesteld op

8 november 2017 / Utrecht, Taalbeleid in het hoger onderwijs: bijeenkomst bestuurders en taalbeleidscoördinatoren

Instelling

Contact

Joy de Jong

Categorie

Download deze pagina

Download "Skills Lab Writing Centre Nederlands en Engels" als PDF

Zelf kennis delen?

Wilt u zelf kennis delen via ons platform?

Insturen