Talenbeleid Odisee

Odisee stelt een breed en integraal taalbeleid voorop, dat gestoeld is op drie hoekstenen. Ten eerste draagt het taalbeleid bij tot het verhogen van de slaagkansen van studenten. Ten tweede moet het taalbeleid de taalvaardigheid van studenten voor studie en beroep bevorderen. Ten derde voert elke opleiding een coherent personeelsbeleid met aandacht voor taalcompetenties.
Odisee gaat voor een talenbeleid conform de decretale vereisten. Op opleidingsniveau behoren taalvarianten van opleidingen tot de mogelijkheden. Op het niveau van de docenten wordt meertaligheid gestimuleerd en wordt internationalisering hoog in het vaandel gedragen. Op het niveau van de studenten is er expliciet aandacht voor talenkennis, taalbeheersing en taalondersteuning.

Er is een Odisee-brede visie(tekst) talenbeleid, die door elk studiegebied wordt aangepast op maat van de opleidingen. Elke opleiding kiest dan nog specifiek voor eigen Actiepunten voor het komende academiejaar, die enerzijds worden voorgelegd op de Stuurgroep talenbeleid door de ankerpersonen voor talenbeleid, en anderzijds worden voorgelegd op het Bestuurscollege door de talenbeleidcoördinator. Op elke Odisee-campus bevindt zich ook een talenatelier, dat voorziet in extra begeleiding.

  • Doelen op studentniveau: het vergroten van de academische taalvaardigheid en de professionele taalcompetentie
  • Doelen op docentenniveau: bij docenten competenties ontwikkelen om de taalvaardigheid van studenten te verhogen in de lessen, de cursussen, …
  • Doelen op hogeschool-/universitair- en opleidingsniveau: de voorwaarden scheppen en strategieën ontwikkelen voor de implementatie van acties en het nakomen van afspraken, de evaluatie en de opvolging van het taalbeleid, de bijsturing en het faciliteren van nieuwe actie

Resultaten en evaluatie

Kwaliteit en effectiviteit wordt in Odisee gemeten door audits van het talenbeleid, bijvoorbeeld in academiejaar 2014-2015, met een focus op gezamenlijke projecten zoals de week van het Nederlands en de zomercursus voor eerstejaarsstudenten. Daarnaast is er ook medewerking aan PWO- en OOF-projecten, bv. EarOpeners in samenwerking met de Arteveldehogeschool, of schrijfcursussen zoals Pen en paper samen met UCLL. Tot slot wordt er ook gewerkt aan evaluatie, onderzoek en publicaties aan de hand van statistisch onderzoek en bevragingen, die leiden tot jaarverslagen. Als concreet materiaal wordt hier een leerlijn aangeboden in aanloop naar het schrijven van een bachelorproef, met ondersteuningsmateriaal en een theoretisch kader.

Succesfactoren en aandachtspunten

  • Brede inzetbaarheid op meerdere niveaus: student, docent, opleiding en instelling

Relevante literatuur

In de bijgevoegde documenten bevatten de presentatie, de visietekst en de voorbeeldleerlijn telkens relevante referenties.

Documenten

Voorgesteld op

29 juni 2016 / Vaart met taalvaardigheid Bijeenkomst bestuurders en taalcoördinatoren, Antwerpen

Instelling

Contact

An De Moor

Categorie

Download deze pagina

Download "Talenbeleid Odisee" als PDF

Zelf kennis delen?

Wilt u zelf kennis delen via ons platform?

Insturen