A mango a day keeps the doctor away. Interculturele communicatieve medische competenties in blended context.

Toenemende professionele internationale mobiliteit vereist een bewuste en grotere focus op communicatieve competenties. CommCases expliciteert Interculturele en anderstalige communicatieve uitdagingen in een verpleegkundecontext in online scenario’s en contactseminaries. (Pre-)professionals verwerken de analyse-inzichten en strategieën in een online community of good practice die hen ook voorbereidt op de internationale praktijk.

Toenemende professionele internationale mobiliteit vereist een bewuste en grotere focus op communicatieve competenties. CommCases expliciteert Interculturele en anderstalige communicatieve uitdagingen in een verpleegkundecontext in online scenario’s en contactseminaries. (Pre-)professionals verwerken de analyse-inzichten en strategieën in een online community of good practice die hen ook voorbereidt op de internationale praktijk.

Resultaten en evaluatie

Studenten waarderen de modulaire aanpak. Ze zien het nut ervan in en vinden het aangenaam om zicht de hebben op de doorlopen stappen.

Volgens een gebruikersstudie (Ruelens 2018) ervaren studenten een verhoogd zelfvertrouwen en ondervinden ze een positieve invloed op het geloof in zichzelf en op hun zelfontplooiingscapaciteiten.

Succesfactoren en aandachtspunten

  1. Taalbeschouwelijke aanpak waardoor de bewustwording van (potentiële) communicatieve knelpunten ook breder inzetbaar wordt in het beroepenveld.
  2. Studenten verwerven en oefenen communicatieve en sociale vaardigheden, ook in een andere taal.
  3. Dit is geen ‘klassieke’ taalcursus. Aan de hand van authentieke professionele situaties (cases) verwerven de deelnemers communicatie-inzichten en -strategieën en leren ze ze inzetten in de praktijk (stage).
  4. Een aantal keer per semester is er een contactmoment, onder begeleiding van een coach. Daarnaast werken de studenten in een community of good practice (Facebook) rond bepaalde problemen. Collaboratief leren wordt bevorderd.
  5. Blended learning wordt een opstap naar online leren. In functie van levenslang leren en met het oog op de combinatie leren en werken wordt de drempel tot online leren verlaagd (Fourie & Pretorius, 2017).
  6. De aanpak is niet betuttelend. Studenten die al in het werkveld staan of gestaan hebben, worden als expert gezien en doorlopen een traject met een individueel aandeel, een samenwerkende insteek, maar ze krijgen daarnaast de nodige begeleiding om zichzelf als communicerende professional te ontplooien.
  7. De speltheoretische aanpak (gamification) bevordert het engagement met theorie en praktijk.
  1. Studenten kiezen niet altijd spontaan voor een andere taal dan hun moedertaal. Ze worden met CommCases uitgenodigd ook competenties te verwerven in een andere taal (voorlopig: Engels, Frans of Nederlands). Dat wordt positief ervaren door de studenten. Sommige studenten houden van het taalelement, anderen van het reflectieve, nog anderen van het probleemoplossende.
  2. Contactmomenten zijn waardevol in het leerproces. Zo worden studenten ertoe aangezet op regelmatige basis inspanningen te leveren en wordt het engagement met inhoud en vaardigheden groter.

Relevante literatuur

Fourie, C. & Pretorius, M. (2017) Blending Nursing on the Move for language and communication training: A 360-degree learning experience. Conference Poster, Health Care Communication in Intercultural Settings: From Challenge to Success, Vienna 7 June 2017.

Ruelens, E. (2018, in press), Drawing on self-efficacy beliefs to measure learner autonomy in higher education.

Van de Poel, K. & J. Gasiorek (2017), Language-specific skills in intercultural healthcare communication: Comparing perceived preparedness and skills in nurses’ first and second languages. Nurse Education Today. 61: 54-59.

CommCases. www.interculturate.org

Documenten

Voorgesteld op

23 april 2018 / Brussel, VLHORA congres - 23 april 2018 - "Talent voor morgen. Meer waarde met hogescholen"

Instelling

Contact

Kris Van De Poel
Johan Bosmans

Categorie

Download deze pagina

Download "A mango a day keeps the doctor away. Interculturele communicatieve medische competenties in blended context." als PDF

Zelf kennis delen?

Wilt u zelf kennis delen via ons platform?

Insturen