Leerlijn rond rapporteren in de ingenieurswetenschappen – KU Leuven

In deze presentatie wordt een leerlijn rond rapporteren in de ingenieurswetenschappen voorgesteld. De handleiding, de website en de feedbackroosters worden toegelicht. Daarna komen de resultaten van een studentenbevraging aan bod. Tot slot wordt de implementatie besproken en een besluit geformuleerd.

Binnen het onderwijsproject RAPPING (RAPPorteren in de INGenieursopleiding) werd een doorlopende leerlijn schriftelijk en mondeling rapporteren uitgewerkt. Communicatievaardigheden zijn daarbij geïntegreerd in opleidingsonderdelen. De leerlijn start bij Probleemoplossen en Ontwerpen en bouwt op tot de masterproef.

In deze presentatie wordt de leerlijn rond rapporteren in de ingenieurswetenschappen voorgesteld. De handleiding, de website en de feedbackroosters worden toegelicht. Daarna komen de resultaten van een studentenbevraging aan bod. Tot slot wordt de implementatie  besproken en een besluit geformuleerd.

Resultaten en evaluatie

Over de implementatie van de feedbackroosters worden enkele positieve geluiden opgesomd. Daarnaast worden drie aandachtspunten meegegeven.

Op basis van een studentenbevraging worden enkele bevindingen geformuleerd over hoe studenten ondersteuning en tussentijdse feedback ervaren.

Succesfactoren en aandachtspunten

  • Over de implementatie van de feedbackroosters worden de volgende positieve geluiden vermeld: bruikbaarheid, consistentie, efficiëntie, volledigheid, gerichte feedback voor studenten,…

  • Over de implementatie van de feedbackroosters worden de volgende aandachtspunten vermeld: evenwicht inhoud en vorm, evenwicht tussen evaluatie en feedback en afstemming beoordelingsrooster masterproef.

Relevante literatuur

/

Documenten

Voorgesteld op

28 november 2013 / Leuven, Hapje onderwijs

Contact

Yolande Berbers

Categorie

Download deze pagina

Download "Leerlijn rond rapporteren in de ingenieurswetenschappen – KU Leuven" als PDF

Zelf kennis delen?

Wilt u zelf kennis delen via ons platform?

Insturen