Taalbeleid@BLT

Howest hanteert een taalbeleidvisie die breed, integraal en op maat wil werken, door in te zetten op instrumenten en professionalisering. Dit wordt geconcretiseerd door de stuurgroep taalbeleid, die leerlijnen uitwerkt.

In de praktijk wordt bijvoorbeeld voorzien in taalgerichte instrumenten zoals taalwebsites, een woordentrainer, checklijsten en naslagwerken. Daarnaast worden ook taalcharters gehanteerd die handvaten bieden bij e-mailen en spreeksituaties. Het wetenschappelijk rapporteren en presenteren wordt ook gradueel getraind doorheen de opleiding: in elk van de 6 semesters van een reguliere bacheloropleiding komt een element aan bod uit het proces dat moet leiden naar een succesvolle bachelorproef.

Resultaten en evaluatie

De bijgevoegde presentatie bevat een uitgewerkte leerlijn uit het tweede semester van het eerste jaar van de opleiding. In deze leerlijn worden allereerst leerdoelen geformuleerd voor de synthese van een wetenschappelijk artikel, gevolgd door een gedetailleerde uitwerking met een stappenplan per lesweek en met duidelijk opgelijste taken voor zowel begeleidende (taal)lector en student. Achteraf wordt het proces en het product geëvalueerd met inbreng van peers en betrokken lectoren, niet enkel formatief maar ook summatief – om te assisteren bij het assessmentproces werden uitgebreide evaluatieformulieren opgesteld.

Succesfactoren en aandachtspunten

  • Het belang van talenbeleid moet ook voor studenten verduidelijkt worden

  • Studenten met een andere moedertaal verdienen een aanpak op maat

  • Het taalbeleid bouwt stapsgewijs op doorheen de opleiding, doordat wordt opgesplitst in deelaspecten die gecombineerd formatief en summatief worden geëvalueerd

  • Verweven doorheen het curriculum van de opleiding, niet noodzakelijk met extra opdrachten

  • Er wordt voorzien in taalbeleidsinstrumenten en  checklijsten of evaluatieformulieren

  • Taalproducten worden afgestemd op de verwachtingen van het werkveld

Relevante literatuur

Mestdagh, I.  en  G. Wouters, “Taal op maat van de New Young Professional. Van visie naar praktijk in Howest”, in: STEVEN VANHOOREN & ANDRÉ MOTTART (RED.), Vijfentwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands, Academia Press, Gent, 2011.

Documenten

Voorgesteld op

30 mei 2017 / Leuven, Forumdag taalbeleid Leuven, 30 mei 2017

Instelling

Contact

Ilse Mestdagh

Categorie

Download deze pagina

Download "Taalbeleid@BLT" als PDF

Zelf kennis delen?

Wilt u zelf kennis delen via ons platform?

Insturen