Howest

 • Zoekwoord

 • Thema's

 • Actoren

 • Vaardigheden

 • Instelling

 • Land

Op deze pagina

 • Leer je studenten stapsgewijs presenteren

  Presenteren is een complexe vaardigheid. Studenten moeten veel vaardigheden tegelijk kunnen toepassen: een goede (spreek)tekst hebben, kunnen structureren, lichaamstaal aanwenden, stem gebruiken, oogcontact houden, visuele hulpmiddelen inzetten….
  Daarom is het goed om studenten te laten starten met een aantal deelaspecten van presenteren en hen geleidelijk aan te laten oefenen. Eens ze een vaardigheid beheersen, kan iets nieuws toegevoegd worden. Vaak hebben docenten die oefenmomenten niet. Daarom is het nuttig om aan de slag te gaan met de presentaties die studenten sowieso al geven voor andere opleidingsonderdelen.
  Betrek je collega’s van bij de start. Stem af over duidelijke criteria in functie van de leerdoelen, bekijk de timing van presentaties op een semester/binnen de opleiding en maak van presenteermomenten in andere vakken oefenmomenten.
  Lees de uitgebreide toelichting en download de documenten

  Voorgesteld op

  22 mei 2019 / Howest, interne studiedagen; Docentendag Journalistiek, 2016

  Instelling

  Howest

  Contact

  Ilse Mestdagh

  Documenten