Academische teksten lezen (Huis van het Nederlands- Brussel)

Het Huis van het Nederlands – Brussel heeft een reeks materiaal verzameld en ontwikkeld om studenten in het hoger onderwijs te ondersteunen in hun taalvaardigheid. De documenten ‘Stappenplan lezen’ en ‘Tips cursusteksten’ zijn twee hulpmiddelen voor studenten om academische teksten te lezen.

In ‘Stappenplan lezen’ wordt het leesproces in vier fasen gevat: verkennen, voorspellen, lezen en kennen. Elke fase wordt onderverdeeld in stapjes. Zo kunnen studenten gestructureerd te werk gaan en op een efficiënte manier teksten lezen en de inhoud ervan verwerken. Daarnaast krijgen studenten een overzicht mee van enkele mogelijke tekststructuren. Telkens worden de onderdelen van de tekststructuren opgenomen, met een voorbeeld en een opsomming van relevante signaalwoorden.

‘Tips cursusteksten’ is opgebouwd in twee delen om beter te lezen. Het eerste deel focust op sneller lezen. De tips gaan respectievelijk over leessnelheid, lezen met een wijzer, interferenties met leren lezen, lezen met je brein, lezen in sprongen en leesomstandigheden. Het twee deel gaat over doelgerichter lezen. Studenten kunnen de volgende stappen volgen: bepaal doelstellingen, gebruik de structuur van de tekst, zoek sleutelwoorden, drie leestechnieken (oriënterend, skimmend en diagonaal lezen) en tot slot lezen en onthouden.

Ook docenten kunnen met behulp van deze twee documenten de leesbaarheid van hun cursusmateriaal nagaan. Daarnaast zijn de tips en het stappenplan eenvoudig te vertalen naar aandachtspunten bij het ontwikkelen van cursusmateriaal.

Resultaten en evaluatie

/

Succesfactoren en aandachtspunten

  • De tips en het stappenplan zijn concrete gidsen voor studenten om academische teksten te lezen.

  • Studenten gaan zelfstandig met de documenten aan de slag. Kunnen ze voldoende de transfer maken naar de opleidingsdoelen?

Relevante literatuur

/

 

Documenten