Leerlijnen in curriculum verbeteren en zichtbaar maken

Hoe kan je leerlijnen uitwerken? In dit artikel wordt het proces stapsgewijs aangereikt. Komen aan bod: samenstellen inhoud, garanderen van de zichtbaarheid en creëren van draagvlak voor het gebruik van zichtbare leerlijnen in opleiding en organisatie. De auteurs formuleren ook enkele aanbevelingen.
Dit artikel kan een hulp zijn om leerlijnen taal(vaardigheid) uit te tekenen, te implementeren en het proces daarvan te begeleiden of op te volgen.

“Voor opleidingen in het hoger onderwijs is het ontwerpen en bijhouden van een samenhangend curriculum met een logische opbouw van kennis en vaardigheden van groot belang. Net zo belangrijk is het om deze samenhang duidelijk te maken naar docenten en studenten toe, zodat de leerlijn ook doorwerkt op lesniveau en studenten in staat worden gesteld om tot een cumulatieve opbouw van kennis en vaardigheden te komen.

In dit praktisch artikel beschrijven we de bevindingen van langlopende projecten op Universiteit Utrecht om leerlijnen in de opleidingsprogramma’s te verhelderen, aan te scherpen en beter zichtbaar te maken. We geven handreikingen voor het opzetten en doordenken van de inhoud van de leerlijn, het garanderen van de zichtbaarheid van de leerlijn, het creëren van draagvlak en het structureel inbedden van de zichtbare leerlijnen in de opleidingsorganisatie.”

Geciteerd uit  Wijngaards- de Meij, L., J. Veenhoven en L. Schellekens, Leerlijnen in curriculum verbeteren en zichtbaar maken, in Onderwijsinnovatie, Open Universiteit, nummer 1, maart 2018, p. 17-23, p. 17.

Resultaten en evaluatie

/

Succesfactoren en aandachtspunten

  1. Dragen bij tot gebruiksvriendelijkheid van een werkwijze of tool in een complex proces: de stapsgewijze aanpak, een duidelijke omschrijving van de inhoudelijke en organisatorische aandachtspunten en de schematische weergave van belangrijke componenten.
  2. Docenten kunnen gebruik maken van een leerlijnentool met handleiding en stappenplan.
  1. Bepaal van in het begin op welke manier(en) de leerlijn zichtbaar is en blijft. Maak een goede communicatie mogelijk en zorg ervoor dat de leerlijn een duidelijke rode draad is in het curriculum.
  2. Zorg ervoor dat de leerlijn kan fungeren als een instrument voor overleg over de aansluiting van verschillende onderdelen in het curriculum. Probeer de verbinding te maken met kwaliteitszorg.
  3. Bewaak de actualiteit en dynamiek van leerlijnen. Duid een coördinator aan die het overzicht bewaart, zowel inhoudelijk als organisatorisch.

   

Relevante literatuur

Wijngaards- de Meij, L., J. Veenhoven en L. Schellekens, Leerlijnen in curriculum verbeteren en zichtbaar maken, in Onderwijsinnovatie, Open Universiteiit, nummer 1, maart 2018, p. 17- 23.

 Allen, M. J. (2004). Assessing academic programs in Higher education. Bolton, MA: Anker publishing company.
Andel, J. (2012). Demand-driven Education. An Educational-sociological Investigation. Proefschrift, Vrije Universiteit. Enschede: Ipskamp.
Ausubel, D. P. (1960). The use of advance organizers in the learning and retention of meaningful verbal material. Journal of Educational Psychology, 51, 267–272. doi:10.1037/h0046669.
Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. Higher education, 32(3), 347- 364.
O’Neill G., Donnely, R., & Fitzmaurice, M. (2014). Supporting programme teams to develop sequencing in higher education curricula. International Journal for Academic Development 19, 268–280. doi:10.1080/13 60144X.2013.867266.

Documenten