Start met voorsprong: intensieve cursus taalvaardigheid hoger onderwijs

Deze intensieve cursus wil studenten helpen om beter cursussen te begrijpen, teksten te schrijven, examenvragen te beantwoorden enz. De cursus kadert binnen een monitoraat in de lerarenopleiding van UCLL.

Deze intensieve cursus wil studenten helpen om beter cursussen te begrijpen, teksten te schrijven, examenvragen te beantwoorden… Bij docenten Nederlands groeide immers het idee om extra ondersteuning aan studenten aan te bieden voor de verschillende deelvaardigheden: luisteren en spreken, lezen en schrijven.

Om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de realiteit van de student kiezen we voor een praktische cursus met zo veel mogelijk authentieke voorbeelden. We willen zowel goede als slechte voorbeelden geven en daarom gebruiken we teksten van studenten maar wel steeds geanonimiseerd.

Er wordt gewerkt rond taal in het hoger onderwijs, woordenschat, lezen (leesstrategieën en gestructureerd lezen), schrijven (e-mail en wetenschappelijk schrijven) en luisteren (les volgen in het hoger onderwijs).

Dit monitoraat telt 5 sessies van 3 uur.

Resultaten en evaluatie

/

Succesfactoren en aandachtspunten

  • Het materiaal sluit aan bij de opleiding. Er wordt ook gewerkt met geanonimiseerd materiaal van studenten.

  • Voorzie ruim voldoende authentieke opdrachten waarbij verschillende (taal)vaardigheden geïntegreerd worden ingezet.

Relevante literatuur

Giezenaar, G., Schouten, E., & Korebits, L. (2002). Wijze woorden: woordenlijst academisch Nederlands met idioomoefeningen. Amsterdam: Intertaal.

De Bolle, L.,  (2010). Academische taalvaardigheden 1 en 2. Brussel: VUBPRESS.

De Wachter, L., Verrote, L., & Broeckx, L. & al.(2010). Taal@hoger onderwijs: Praktische richtlijnen en oefeningen. Leuven: Acco.

Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO): leestest. Centrum voor Taal en Onderwijs, Katholieke Universiteit Leuven.

Documenten