Taalvaardig aan de start (TaalVaST): online leeromgeving rond academische taalvaardigheden

Het platform geeft studenten de mogelijkheid om in hun eigen tempo de oefeningenreeksen te doorlopen en oefeningen indien gewenst opnieuw te maken. De moeilijkheidsgraad en de doelstelling van de oefeningen worden telkens aangegeven, zodat studenten de oefeningen kunnen kiezen die het best aansluiten bij hun noden. Icoontjes in drie kleuren geven bovendien aan of de student een oefening nog niet bekeken/afgewerkt heeft (rood), nog niet volledig juist opgelost heeft (oranje) of al helemaal correct afgewerkt heeft (groen).

Daarnaast biedt het platform aan opleidingen ook de mogelijkheid om leerpaden aan te maken, waarbij studenten wel verplicht worden om een bepaalde reeks oefeningen in een vaste volgorde te doorlopen.

Toelichting van de actie

studenten helpen om de academische taalvaardigheden die nodig zijn bij de start van een universitaire opleiding verder te ontwikkelen en te verbeteren, zowel op het vlak van lezen en luisteren als op het vlak van schrijven, spreken en woordenschatkennis.

Resultaten en evaluatie

/

Succesfactoren en aandachtspunten

  • Studenten kunnen op een zelfstandige manier hun academische taalvaardigheden verder ontwikkelen, doordat elke oefening van feedback voorzien wordt en de oefeningen gekoppeld worden aan een beknopte theoretische toelichting.

  • Studenten kunnen heel gericht focussen op die aspecten van academische taalvaardigheid die zij nog verder willen ontwikkelen.

  • Doordat het een digitale leeromgeving is, kan deze extra-curriculaire taalondersteuning op een eenvoudige manier aangeboden worden aan alle studenten op alle campussen van de universiteit en de associatie.

  • Het is belangrijk dat er voldoende ingezet wordt op de bekendmaking van het leerplatform bij studenten, zodat zij voldoende gestimuleerd worden om er gebruik van te maken.

  • Het is belangrijk dat het leerplatform voldoende bekendgemaakt wordt bij opleidingen en docenten, zodat zij studenten die het nodig hebben kunnen doorverwijzen en kunnen stimuleren om er gebruik van te maken.

Relevante literatuur

– De Wachter, L., Verrote, L., Broeckx, L., Cuppens, L., Potargent, J., Van Brussel, I. & Verlinden, E. (2010). Taal@ hoger onderwijs. Praktische richtlijnen en oefeningen. Leuven: Acco.
– De Wachter, L. & Heeren, J. (2012). TaalVaardig aan de STart. Gerichte ondersteuning van academische taalvaardigheid aan de KU Leuven. In Smakman, D. & Willemsen, L. (reds). Proceedings of the 2012 “Van Schools tot Scriptie” Colloquium. (2012). (pp. 55-68). Leiden: Universiteit van Leiden.
– De Wachter, L., Fivez, K. & Van Soom, C. (2017). Academisch schrijven. Een praktische gids. Leuven: Acco.

Download deze pagina

Download "Taalvaardig aan de start (TaalVaST): online leeromgeving rond academische taalvaardigheden" als PDF

Categorie

Voorgesteld op

27 mei 2019 / Colloquium 'Van Schools tot Scriptie' (Universiteit van Leiden, 2012)

Instelling

KU Leuven

Contact

Lieve De Wachter
Jordi Heeren

Documenten

Zelf kennis delen?

Wilt u zelf kennis delen via ons platform?

Insturen