Taalvaardig aan de start (TaalVaST): online leeromgeving rond academische taalvaardigheden

De online leeromgeving TaalVaST is een van de ondersteunende taalinitiatieven die ontwikkeld werden binnen het Aanmoedigingsfondsproject Taalvaardig aan de start (TaalVaST). Via deze gratis extra-curriculaire taalondersteuning kunnen studenten van de associatie KU Leuven tijdens hun universitaire opleiding zelfstandig hun academische taalvaardigheden verder ontwikkelen en verbeteren.

Het online leerplatform biedt een ruim aanbod aan praktische oefeningen op de diverse taalvaardigheden (spreken, schrijven, lezen en luisteren). Daarnaast is er ook aandacht voor wetenschappelijke woordenschat. De oefeningen worden telkens voorafgegaan door beknopte theorie.
De focus ligt op de aspecten van taalvaardigheid die nodig zijn bij de start van een universitaire opleiding:
- schrijven: opbouw van een tekst, wetenschappelijke stijl en register, bronnengebruik, examenvragen, spelling en grammatica
- spreken: publiek spreken en mondelinge examens
- lezen: lange teksten structureren en schematiseren
- luisteren: een hoorcollege volgen
- wetenschappelijke woorden: onbekende woorden, Grieks & Latijn, collocaties

De oefeningen zijn gebaseerd op authentieke (populair)wetenschappelijke artikels, eenvoudige academische teksten, cursusdocumenten en lesopnames. Er wordt telkens ook feedback gegeven.

Het platform geeft studenten de mogelijkheid om in hun eigen tempo de oefeningenreeksen te doorlopen en oefeningen indien gewenst opnieuw te maken. De moeilijkheidsgraad en de doelstelling van de oefeningen worden telkens aangegeven, zodat studenten de oefeningen kunnen kiezen die het best aansluiten bij hun noden. Icoontjes in drie kleuren geven bovendien aan of de student een oefening nog niet bekeken/afgewerkt heeft (rood), nog niet volledig juist opgelost heeft (oranje) of al helemaal correct afgewerkt heeft (groen).

Daarnaast biedt het platform aan opleidingen ook de mogelijkheid om leerpaden aan te maken, waarbij studenten wel verplicht worden om een bepaalde reeks oefeningen in een vaste volgorde te doorlopen.

Resultaten en evaluatie

/

Succesfactoren en aandachtspunten

  • Studenten kunnen op een zelfstandige manier hun academische taalvaardigheden verder ontwikkelen, doordat elke oefening van feedback voorzien wordt en de oefeningen gekoppeld worden aan een beknopte theoretische toelichting.

  • Studenten kunnen heel gericht focussen op die aspecten van academische taalvaardigheid die zij nog verder willen ontwikkelen.

  • Doordat het een digitale leeromgeving is, kan deze extra-curriculaire taalondersteuning op een eenvoudige manier aangeboden worden aan alle studenten op alle campussen van de universiteit en de associatie.

  • Het is belangrijk dat er voldoende ingezet wordt op de bekendmaking van het leerplatform bij studenten, zodat zij voldoende gestimuleerd worden om er gebruik van te maken.

  • Het is belangrijk dat het leerplatform voldoende bekendgemaakt wordt bij opleidingen en docenten, zodat zij studenten die het nodig hebben kunnen doorverwijzen en kunnen stimuleren om er gebruik van te maken.

Relevante literatuur

– De Wachter, L., Verrote, L., Broeckx, L., Cuppens, L., Potargent, J., Van Brussel, I. & Verlinden, E. (2010). Taal@ hoger onderwijs. Praktische richtlijnen en oefeningen. Leuven: Acco.
– De Wachter, L. & Heeren, J. (2012). TaalVaardig aan de STart. Gerichte ondersteuning van academische taalvaardigheid aan de KU Leuven. In Smakman, D. & Willemsen, L. (reds). Proceedings of the 2012 “Van Schools tot Scriptie” Colloquium. (2012). (pp. 55-68). Leiden: Universiteit van Leiden.
– De Wachter, L., Fivez, K. & Van Soom, C. (2017). Academisch schrijven. Een praktische gids. Leuven: Acco.

Documenten

Voorgesteld op

27 mei 2019 / Colloquium 'Van Schools tot Scriptie' (Universiteit van Leiden, 2012)

Instelling

Contact

Lieve De Wachter
Jordi Heeren

Categorie

Download deze pagina

Download "Taalvaardig aan de start (TaalVaST): online leeromgeving rond academische taalvaardigheden" als PDF

Zelf kennis delen?

Wilt u zelf kennis delen via ons platform?

Insturen