Wat helpt taalbeleid vooruit? Over veranderen, innoveren en motiveren.

Weerstand rond taalbeleid kan je pareren door te leren omgaan met ‘mislukkingen’, en indien nodig al te rigide processen los te laten. Essentieel daarbij is de dialoog met alle betrokkenen aangaan, en de samen de zoektocht doen naar de toegevoegde waarde en de essentie voor je doelgroep. Daarnaast moet je de autoriteit effectief opzoeken en opnemen. Steun van zowel beleid als collega’s is hierbij onontbeerlijk. Beleidssteun vormt een essentiële factor voor goed functioneren, met een sleutelrol voor vertrouwen in de leidinggevende. Steun van de collega’s moet vooral het beogen van zinvolle invulling versterken.

Deze presentatie over taalbeleid als veranderproces schetst enkele courante struikelblokken, maar voorziet ook in gericht advies hoe het proces verbeterd kan worden. Bij gebrek aan quick fixes wordt inspiratie gezocht bij didactische vernieuwingen in het secundair onderwijs, die kunnen doorsijpelen naar het hoger onderwijs. Dit wordt kort geïllustreerd met een praktijkvoorbeeld van woordenschat in lesmateriaal. Veranderprocessen kennen helaas ook een aantal angels, en het risico op mislukken is reëel. ‘Mislukken’ is echter een ongelukkig gekozen term, en bovendien inherent aan het zoekproces naar vernieuwing en kennis. Via nuancering en bekrachtiging kan die weerstand voor verandering overwonnen worden.

Resultaten en evaluatie

Eerder dan een concreet meetbaar resultaat lanceert deze presentatie de nodige vragen over efficiënt taalbeleid. Bij een bevraging na de Forumdag gaf 95% van het publiek deze presentatie een score van 5 of meer op een schaal van 7. Toehoorders waardeerden de symbiose van concrete ervaringen en wetenschappelijke inzichten, zo blijkt uit onderstaande commentaren:

“Zinvolle presentatie, uitstekend gebracht. Een goede combinatie tussen concreet, maar toch met wetenschappelijk materiaal onderbouwd.”

“Heel goede presentatie op diverse vlakken: inhoudelijk (heel hands-on en tegelijk wetenschappelijk onderbouwd), vormelijk (goede slides en spreker).Boeiendste spreker!”

Succesfactoren en aandachtspunten

 • Succesfactoren en aandachtspunten binnen taalbeleid zijn net de ontstaansreden van deze presentatie, en worden dan ook uitvoerig omschreven in de tekst en presentatie zelf.

 • Zo klinkt bijvoorbeeld het advies om weerstand tegen veranderprocessen bij de doelgroep te pareren:

  • Leer omgaan met mislukkingen. Analyseer je mislukking met een critical friend, een kweek faaldurf.
  • Pas de 8 stappen van verandering toe, maar laat ze los als dat nodig is.
  • Ga de dialoog echt aan, en zoek naar de toegevoegde waarde.
  • Zoek de pijn van je doelgroep.
  • Pak de autoriteit. Zorg voor expertise, en vraag het mandaat.
  • Vraag de steun van het beleid.
  • Verzeker je van de steun van je collega’s.

Relevante literatuur

Relevante literatuur is terug te vinden in de begeleidende tekst bij de presentatie.

Documenten

Voorgesteld op

8 mei 2018 / Brussel, Forumdag 08-05-2018

Instelling

Contact

Jella Di Perna

Categorie

Download deze pagina

Download "Wat helpt taalbeleid vooruit? Over veranderen, innoveren en motiveren." als PDF

Zelf kennis delen?

Wilt u zelf kennis delen via ons platform?

Insturen