Odisee-TaalMOOC Starter bevordert zelfregulatie, zelfreflectie en taalkennis van eerstejaarsstudenten. Drie vliegen in één klap!

TaalMOOC Starter wil startende studenten (en meteen ook laatstejaarsleerlingen uit het secundair onderwijs) taal- en studievaardiger maken om zo hun slaagkansen te vergroten. In de MOOC zitten speelse kennisclips, herkenbare casussen, en op maat geschreven leerstof waardoor dit platform ongetwijfeld een meerwaarde voor docent en student vormt. De flexibiliteit maakt dat een docent of begeleider bepaalt in welke mate de TaalMOOC geïntegreerd wordt in een onderwijsvak of opleiding. Er zijn 6 cursussen met verschillende hoofdstukken en topics. De eerste cursus gaat over het communicatieschema. Nadien volgen de vier vaardigheden: luisteren, lezen, schrijven en spreken en tot slot een cursus afronding.

Taal is vaak een struikelblok om tot leren te komen. Voormalig Odisee-onderzoeker Carl Boel kreeg van de lerarenopleidingen van de Odisee-campus Sint-Niklaas groen licht om in samenwerking met de stuurgroep talenbeleid een MOOC te ontwerpen om startende studenten taal- en studievaardiger te maken aan de hand van onder meer kennisclips, digitale oefeningen en kijkwijzers. Toen hij vaststelde dat de drop-out bij MOOC’s maar liefst 90% is, ontwikkelde hij een nieuw concept dat de naam ‘AMOOC’ kreeg, waarbij de A staat voor Authentic, Altruistic, Academic en Approved. Florian Brokken nam na twee jaar het werk van Carl over en werkte samen Odisee-talenbeleidcoördinator An De Moor de MOOC aan een indrukwekkend tempo verder af: “De achtergrondinformatie hierbij is in de MOOC terug te vinden onder de knop ‘Over’ zoals dat onze MOOC in totaal meer dan 320 competenties nastreeft, verdeeld over 6 cursussen en over een periode van ongeveer 12 weken.” Hij testte het materiaal ook uit met leden van de stuurgroep talenbeleid, met docenten en studenten. Stijn Van Lokeren werkte de ICT-ontwikkeling technisch uit en voegt toe: “De stelling “wie online werkt, heeft minder sociaal contact”, klopt niet voor deze MOOC. Studenten worden gestimuleerd om zoveel mogelijk met elkaar samen te werken en het forum te gebruiken. Docenten kunnen ook bepaalde onderdelen zoals kennisclips als ondersteuningstool apart in hun les integreren.”

Resultaten en evaluatie

Zes Odisee-studenten van de bacheloropleiding ICT hebben UX-research gedaan op de MOOC a.d.h.v. 1) moderated research via Teams, meekijken door het delen van het scherm van tien testpersonen met fysieke live vragen door de ontwikkelaars; een uur per student en a.d.h.v. 2) remote testen via Googleforms-vragenlijst bij zeven proefpersonen waarbij medestudenten  het doelpubliek waren. Op basis daarvan hebben zij voorstellen geformuleerd om het Forum, de Navigatie, de Flow, de Zoekfunctie, de Admin-functie en de Profielpagina gebruiksvriendelijker te maken.

Relevante literatuur

Boel, C. (2018). Back to the basics: pleidooi voor een authentiek MOOC-model academische taalvaardigheid. In Tweeëndertigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands. Brussels: Academia Press, 75-84.

Dit artikel, dat u bij ‘Documenten’ kan downloaden, bevat een uitgebreide lijst met relevante achtergrondliteratuur.

Documenten